Klasztor OO. Bernardynów w Wetlinie - Informacje prawne i techniczne, autorzy

Pomoc, informacje prawne i techniczne, autorzy

[ Miłosierdzie Boże ] [ Oficjalna strona OO. Bernardynów ]

Informacje prawne

Pełna treść opublikowanych tu stron, jak również projekt graficzny wi­tryny, ilustracje, zdjęcia i zastosowane rozwiązania programistyczne chronione są prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przy opracowywaniu biografii Świętego Franciszka częściowo posiłkowano się informacjami z serwisu Internetowa Li­turgia Godzin. Życiorys Św. Faustyny pochodzi z witryny Zgroma­dzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (faustyna.pl). Informacje historyczne i zdjęcia dotyczące miejscowości Wetlina, Kalnica, Smerek i Strzebowiska zaczerpnięto z unikatowej obecnie publikacji „Bieszczady. Słownik historyczno-krajoznawczy” p. red. Stanisława Krycińskiego (Wydaw­nictwo Stanisław Kryciński, 2007). Historyczne zdjęcia cerkwi pochodzą z książki „Cerkwie w Bieszczadach” – St. Kryciński, Rewasz 2005 (Oficyna Wydawnicza Rewasz). Pozostałe zdjęcia wykorzystane w niniejszej witrynie zostały wykonane przez Mirosława Kołotę lub autora witryny.

Autor sprawdził treści stron zewnętrznych, do których zamieszczono odnośniki w niniejszej witrynie, jednak nie odpowiada za ich ewentualne późniejsze zmiany, za całokształt zamieszczonych tam informacji, ani za sposób ich wykorzystywania przez użytkowników.

Niniejsza witryna została w całości wykonana z pomocą Wolnego Oprogramowania; do jej utworzenia użyto programów GIMP, Inkscape, RawTherapee i Vim w systemie operacyjnym Linux. Galerię zdjęć wykonano w oparciu o mechanizm No Bullsh** gallery

Informacje techniczne

Przy opracowywaniu niniejszej witryny dołożono wszelkich starań, aby strony te dobrze działały i wyglądały jednakowo we wszystkich powszechnie używanych przeglądarkach internetowych. Wygląd i kolorystyka stron oraz sposób wyświetlania czcionek mogą się nieznacznie różnić zależnie od systemu operacyjnego, używanego oprogramowania, rodzaju monitora, jego wieku i osobistych ustawień użytkownika, na co autor nie ma wpływu.

Zaleca się korzystanie z przeglądarek Firefox i Opera, zapewniających poza bezpie­czeń­stwem prawidłowe wyświetlanie stron.

Strony zostały zoptymalizowane dla rozdzielczości ekranu 1024 × 768 px i większych. Kod źródłowy jest w pełni zgodny z specyfikacjami XHTML w wersji 1.0 Strict i CSS 3 oraz normami dostępności WCAG 1.0, priorytet 1, 2 i 3. Kodowanie znaków: ISO-8859-2.

Autor oświadcza, iż w momencie publikacji strony te nie zawierały żadnych elementów mogących stwarzać jakiekolwiek zagrożenie dla użytkownika. Do pełnego korzystania z niniejszej witryny nie jest wymagane żadne specjalistyczne ani płatne oprogramowanie.

Użytkowników programu Internet Explorer informujemy, że obecnie wspierane są tylko wersja 8 i nowsze tej przeglądarki. Użytkownikom starszych wersji możemy zagwarantować jedynie podstawowe funkcjonalności. Jest to związane z koniecznością nadążania za nowoczesnymi technikami programowania stron internetowych, które w programach IE 6 i 7 nie są i już nie będą obsługiwane.

Pomoc

Powiększanie tekstu

Konstrukcja witryny umożliwia powiększanie i pomniejszanie wyświetlanego tekstu. W tym celu należy:

Jeśli po powiększeniu tekstu strona nie wyświetla się prawidłowo, należy ją odświeżyć (menu WidokOdśwież albo klawisz F5 wzgl. Ctrl + R).

Odnośniki

W treści poszczególnych stron zamieszczono odnośniki do stron i witryn dostarczających dodatkowych informacji, a także do pozostałych stron naszej witryny. Dla wygody korzystających i łatwego ich rozróżnienia poprzedzono je symbolami strzałek (→) oraz zaprogramowano etykietki informacyjne, pojawiające się po zatrzymaniu wskaźnika myszy nad odnośnikiem.

Skróty klawiszowe

Możliwe jest poruszanie się w całej witrynie jedynie przy pomocy klawiatury, przy użyciu zdefiniowanych skrótów. Klawisze skrótów oznaczone są tradycyjnie podkreśleniem. Niestety, obsługa ich jest różna w różnych przeglądarkach internetowych i w różnych systemach operacyjnych, dlatego zamieszczamy poniżej odpowiednie wskazówki:

Naciśnięcie klawisza Home powoduje zawsze przejście na początek strony, End – na koniec strony, klawisze PageUp i PageDown powodują zawsze przesunięcie obrazu o zakres wyświetlany na ekranie (1 ekran) odpowiednio: PageUp – w górę, PageDown – w dół. Dodatkowo, strony można przewijać płynnie klawiszami strzałek: i .

Drukowanie

Witrynę tak zaprogramowano, iż drukowana jest tylko treść poszczególnych stron, bez ozdobnego nagłówka, menu nawigacyjnego oraz innych, niemających istotnego znaczenia elementów o charakterze dekoracyjnym. W celu wydrukowania zawartości poszczególnych stron wystarczy skorzystać z menu przeglądarki PlikDrukuj... lub skrótu klawiszowego Ctrl + P.

Starano się tak dobrać ustawienia, aby uzyskać możliwie dobrze czytelny druk przy rozsądnym zużyciu papieru. Ponieważ jednak implementacja obsługi tych ustawień w przeglądarkach internetowych jest daleka od poprawności, wydruki mogą różnić się od oczekiwanych. Ponadto postać ich może być różna zależnie od systemu operacyjnego, przeglądarki i osobistych ustawień użytkownika, na co autor nie ma żadnego wpływu. W razie niezadowalającej wielkości czcionki należy dokonać odpowiednich ustawień w używanym programie.

Autorzy

Autorami tej witryny internetowej są:

biuro .*. computerum pl *** Wojciech Kapusta – programowanie html, css i php, projekt graficzny, układ, treść, ilustracje i grafika, zdjęcia.
biuro .*. almanox.com *** Wiesław Bawor – programowanie php i sql.

Smerek zimą

Smerek w zimie - widok od strony Kalnicy

© 2012 Klasztor OO. Bernardynów w Wetlinie

Powrót