Klasztor OO. Bernardynów w Wetlinie - Informacje prawne i techniczne, pomoc, autorzy

Informacje prawne i techniczne, pomoc

[ Miłosierdzie Boże ] [ Oficjalna strona OO. Bernardynów ]

Prawa autorskie

Pełna treść opublikowanych tu stron, jak również projekt graficzny witryny, ilustracje, zdjęcia i zastosowane rozwiązania programistyczne chronione są prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt, realizacja programistyczna i graficzna, zdjęcia: biuro .*. computerum pl *** Wojciech Kapusta.

Przy opracowywaniu biografii Świętego Franciszka częściowo posiłkowano się informacjami z serwisu Internetowa Liturgia Godzin. Życiorys Św. Faustyny pochodzi z witryny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (faustyna.pl). Informacje historyczne i zdjęcia dotyczące miejscowości Wetlina, Kalnica, Smerek i Strzebowiska zaczerpnięto z unikatowej obecnie publikacji „Bieszczady. Słownik historyczno-krajoznawczy” p. red. Stanisława Krycińskiego (Wydaw­nictwo Stanisław Kryciński, 2007). Historyczne zdjęcia cerkwi pochodzą z książki „Cerkwie w Bieszczadach” – St. Kryciński, Rewasz 2005 (Oficyna Wydawnicza Rewasz). Pozostałe zdjęcia wykorzystane w niniejszej witrynie zostały wykonane przez Mirosława Kołotę lub autora witryny.

Autor sprawdził treści stron zewnętrznych, do których zamieszczono odnośniki w niniejszej witrynie, jednak nie odpowiada za ich ewentualne późniejsze zmiany, za całokształt zamieszczonych tam informacji, ani za sposób ich wykorzystywania przez użytkowników.

Niniejsza witryna została w całości wykonana z pomocą Wolnego Oprogramowania; do jej utworzenia użyto programów GIMP, Inkscape, RawTherapee i Vim w systemie operacyjnym Linux. Galerię zdjęć wykonano w oparciu o mechanizm No Bullsh** gallery

Informacje techniczne

Autor witryny dołożył wszelkich starań, aby strony te dobrze działały i wyglądały jednakowo we wszystkich powszechnie używanych przeglądarkach internetowych. W przypadku przeglądarek zgodnych z obecnie obowiązującymi standardami HTML 5 i CSS 3 Konsorcjum W3C różnice w wyświetlaniu stron są nieznaczne; w innych przypadkach autor nie może zagwarantować bezbłędnego wyglądu serwisu.

Wygląd i kolorystyka stron oraz sposób wyświetlania czcionek mogą się nieznacznie różnić zależnie od systemu operacyjnego, używanego oprogramowania, rodzaju monitora, jego wieku i osobistych ustawień użytkownika, na co autor nie ma żadnego wpływu.

Strony zostały zoptymalizowane dla rozdzielczości ekranu 1024 × 768 px i większych. Kod źródłowy jest w pełni zgodny z specyfikacjami HTML 5 i CSS 3 oraz z większością norm dostępności WCAG. Kodowanie znaków: UTF-8.

Autor oświadcza, iż w momencie publikacji strony te nie zawierały żadnych elementów mogących stwarzać jakiekolwiek zagrożenie dla użytkownika. Do pełnego korzystania z niniejszej witryny nie jest wymagane żadne specjalistyczne ani płatne oprogramowanie.

Użytkowników programu Internet Explorer informujemy, że obecnie wspierane są tylko wersja 9 i nowsze tej przeglądarki. Jest to związane z koniecznością nadążania za nowoczesnymi technikami programowania stron internetowych, które w starszych wersjach IE nie są i już nie będą obsługiwane.

Prywatność, pliki cookies

Zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, iż nasza witryna spełnia aktualne wymagania odnośnie do ochrony danych osobowych – żadne dane odwiedzających nie są zbierane, przechowane ani przetwarzane.

Zgodnie z ustawą „Prawo telekomunikacyjne” z dnia 16.07.2004 (Dz. U. nr 171, poz. 1 800, z późn. zm.) informujemy, że obecnie nasza witryna korzysta z jednego pliku cookie (ciasteczka), do celów statystyk odwiedzin. Plik ten nie ingeruje w żaden sposób w prywatność odwiedzających.

Pomoc

Powiększanie

Konstrukcja witryny umożliwia powiększanie i pomniejszanie widoku. W tym celu należy:

  • W przeglądarkach Firefox, SeaMonkey i pochodnych: Menu (ikonka z trzema poziomymi paskami) → Powiększenie z wyborem % powiększenia.
  • W przeglądarce Opera: Menu (ikonka z logo Opery) → Powiększenie z wyborem % powiększenia.
  • W przeglądarce Internet Explorer: PowiększeniePowiększ,
  • W przeglądarce Google Chrome i Chromium oraz MS Edge: Menu (ikonka z trzema kropkami) → Powiększ (Zoom) z wyborem % powiększenia.

Jeśli po powiększeniu tekstu strona nie wyświetla się prawidłowo, należy ją odświeżyć (ikonka Odśwież albo klawisz F5 wzgl. Ctrl + R).

Aktualnie nasza witryna nie oferuje opcji powiększania samego tekstu.

Odnośniki

W treści poszczególnych stron zamieszczono odnośniki do stron i witryn dostarczających dodatkowych informacji, a także do pozostałych stron naszej witryny. Dla wygody korzystających i łatwego ich rozróżnienia poprzedzono je symbolami strzałek (→) oraz zaprogramowano etykietki informacyjne, pojawiające się po zatrzymaniu wskaźnika myszy nad odnośnikiem.

Odnośniki zewnętrzne otwierają się w nowych kartach.

Skróty klawiszowe

Możliwe jest poruszanie się w całej witrynie jedynie przy pomocy klawiatury, przy użyciu zdefiniowanych skrótów. Klawisze skrótów oznaczone są tradycyjnie podkreśleniem. Niestety, obsługa ich jest różna w różnych przeglądarkach internetowych i w różnych systemach operacyjnych, dlatego zamieszczamy poniżej odpowiednie wskazówki:

  • W przeglądarkach Firefox i pochodnych, Opera, Google Chrome i pochodnych: jednoczesne naciśnięcie klawiszy Alt + Shift + litera skrótu.
  • W przeglądarce Internet Explorer: jednoczesne naciśnięcie klawiszy Alt + litera skrótu, albo Alt + Shift, a po ich zwolnieniu Enter.
  • W przeglądarce MS Edge: jednoczesne naciśnięcie klawiszy Alt + litera skrótu.
  • W przeglądarkach tekstowych (Links, Lynx itp.) nawigacja odbywa się przy pomocy klawisza Tab oraz klawiszy strzałek.

Naciśnięcie klawisza Home powoduje zawsze przejście na początek strony, End – na koniec strony, klawisze PageUp i PageDown powodują zawsze przesunięcie obrazu o zakres wyświetlany na ekranie (1 ekran) odpowiednio: PageUp – w górę, PageDown – w dół. Dodatkowo, strony można przewijać płynnie klawiszami strzałek: i .

Drukowanie

Witrynę tak zaprogramowano, iż drukowana jest tylko treść poszczególnych stron, bez ozdobnego nagłówka, menu nawigacyjnego oraz innych, niemających istotnego znaczenia elementów o charakterze dekoracyjnym. W celu wydrukowania zawartości poszczególnych stron wystarczy skorzystać z menu przeglądarki PlikDrukuj... lub skrótu klawiszowego Ctrl + P.

Starano się tak dobrać ustawienia, aby uzyskać możliwie dobrze czytelny druk przy rozsądnym zużyciu papieru. Ponieważ jednak implementacja obsługi tych ustawień w przeglądarkach internetowych jest daleka od poprawności (szczególnie w Firefoksie i pochodnych), wydruki mogą różnić się od oczekiwanych. Ponadto postać ich może być różna zależnie od systemu operacyjnego, przeglądarki i osobistych ustawień użytkownika, na co autor nie ma żadnego wpływu. W razie niezadowalającej wielkości czcionki należy dokonać odpowiednich ustawień w używanym programie.

Smerek zimą
Smerek w zimie - widok od strony Kalnicy